Ubb Firma Tanımlayıcı No : 2667269118058

Smi Cerrahi Sutür " CERRAHİ SUTÜR "

SMI AG 1987 yılında Belçikada kuruldu. Hızla büyüdü. Bugün cerrahi sütür konusunda dünya çapında bir tedarikçisi olarak tanınmaktadır.

SMI EN ISO 9001 ve EN ISO 13485 gibi Good Manufacturing Practice (GMP) işlemleri gibi uluslararası kalite standartlarına uygunlugu bulunmaktadır. Tüm kullanılan malzemeler ve ürünler endüstriyel bir eczacı başkanlığındaki bir ekip tarafından sıkı kalite kontrol edilmektedir. 

Cerrahide kullanılan çok çeşitli sütür mater­yalleri ve iğneler vardır. Sütür materyalleri iki grupta toplanabilir.

- Absorbe olanlar (kendiliğinden eriyen)
- Absorbe olmayanlar (kendiliğinden erimeyenler)

Absorbe olanlar vücudda emilime uğrarlar.Bu sütürlerin alınmasına gerek yoktur.Monofilaman (örgüsüz) veya polifilaman (örgülü) yapı­da olabilirler. Polifilaman yapıdakiler sütürün kuvvetini artırmak için örgülü tarzda yapılmış­ken,bu örgülerin arasına bakteri yerleşebilme olasılığından dolayı enfeksiyon gelişimine açık­tırlar. Absorbe olan sütürlerin yarı ömürleri ve dayanıklıkları farklılık gösterir. En çok kullanı­lan absorbe olabilen sütürler arasında katgüt, polyglycolic acid (Dexon), polyglactin 9-10 (Vicryl), polydioxanone (PDS) ve Polyglicaprone 25 (Monocryl) sayılabilir. Katgüt,dexon ve vicryl polifilaman yapıdadırlar. Kollajen ve kat­güt sütürler düz (plain) veya kromik olabilirler. Kromatizasyon işlemi sütürün yarı ömrünü uza­tır. Bu işlem için sütür materyali krom tuzları ile muamele edilir.

Absorbe olmayanlar vücudda erimezler ve alınmaları gerekir. Bu grupta sadece ipek polifi­laman yapısındadır. Bu nedenle deride uzun süre kaldığında mikroabseler oluşturma riski faz­ladır. Bu durumda sütürün geçtiği alanlarda kü­çük apseler ve hiperemi oluşur. Bu dikiş reaksiyonudur. Enfeksiyonla karıştırılmamalıdır. Sü­rür alınınca bu reaksiyon da düzelir. Son yıllar­da derinin kapatılmasında doku reaktivitesi çok düşük olan polypropylene ve nylon sütür ma­teryalleri tercih edilmektedir.

Ancak günümüz­de "stapler" denen özel aletlerle çelik tellerle sü­tür atma işi oldukça kolaylaşmıştır. Sternum gibi bazı dokuların kapatılmasında ise paslanmaz çelik sütürler kullanılır. Sütür materyalleri cerrahi esnasında kullanım için steril özel ambal

ajlarda hazırlanırlar. Bir dış paket ve onun içinde bir de iç paket vardır. Kul­lanım sırasında steril olmayan dış paket hemşire veya yardımcı personel tarafından kenarların­dan tutularak yanlara doğru açılır. Bu sırada içinden çıkan steril pakete dokunmamalıdır. Bu paket steril giyinmiş cerrah veya teknisyen tara­fından açılır. İçinden iğnenin ucunun ele batma­sını önleyecek şekilde bir kartona sarılmış sütür materyali çıkar. Sütür materyalinin steril olarak nasıl açılacağı gösterilmiştir.

Sütür materyallerinin bu özel ambalajlarının üzerinde sütür materyaline ait bilgiler yazılıdır. Bu bilgiler dış paketin, iç paketin ve en içten çı­kan kartonun üzerinde bulunur. Bu bilgiler ara­sında sütürün ismi, rengi, monofilaman mı polifilaman mı olduğu, üreten firmanın kodu, üre­tim tarihi, sütürün kalınlığı ve uzunluğu, iğnenin tipi (yuvarlak veya keskin), iğnenin uzunluğu sayılabilir

Cerrahide kullanılan sütürlerin iğneleri iki gruba ayrılır:

- Yuvarlak iğneler
- Keskin iğ­neler

Yuvarlak iğnelerin uçları künttür ve dokuyu kesme özelliği yoktur. Bu tip sütürler deri altın­daki yumuşak dokuların ve mukozaların atravmatik olarak kapatılmasında kullanılır. Keskin iğnelerde ise uç kısım ve kenarlar keskindir. İğ­nenin dokuyu kesme özelliği vardır. Bu iğneler deri ve deri altındaki yağ dokusunun kapatılma­sında kullanılırlar. İğnelerin paketlerinin üzerin­de iğnenin keskin veya yuvarlak uçlu olup ol­madığı şekille ve yazı ile belirtilir.

İğneler çeşitli boy ve yapıda olabilirler. Genel­de iğnelerin kurvatürleri (eğimleri) vardır. Bu kurvatürün derecesi ve iğnenin uzunluğu pake­tin üzerinde belirtilir. Bu kurvatür tam bir yarım daire olabileceği gibi çeyrek yarım daire veya 5/8 daire çapı şeklinde olabilir. Bunun yanında hiç kurvatürsüz düz iğneler de vardır.

Vizyonumuz

 

15 yılı aşkın tecrübemiz medikal alanında verdiğimiz hizmetler ve Beris Medikal olarak geldiğimiz durum firmamızın kalitesini göstermekte.

Misyonumuz

 

Beris Medikal gerek cerrahi gerek tıbbi gerek sarf malzemeler olsun kaliteden ödün vermeden medikal alanında hizmet vermekten onur ve gurur duymaktadır.

 

İletişim

Adres : Rüzgarlı Caddesi İbrahim Müteferrika Sokak Fazilet İş Hanı No:4-321 Ulus /ANKARA
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +0555 990 2855
  +0312 310 20 49
  +0312 310 20 59